Безплатна доставка за поръчки над 115 евро

Условия за ползване

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този уебсайт се управлява от www.raskoil.com. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят за www.raskoil.com, който предоставя този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този уебсайт. , вие, потребителят, ако сте съгласни с условията, изложени в този документ.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“, „Условия“), включени в този документ и/или достъпен чрез хипервръзка. Тези Правила и условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително, без ограничение, браузъри, доставчици на услуги, клиенти, доставчици и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от този сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това Споразумение, нямате право да влизате в уебсайта или да използвате каквито и да е Услуги. Ако настоящите Общи условия представляват оферта, приемането е изрично ограничено до тези Правила и условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също ще бъдат предмет на Правилата и условията. По всяко време можете да видите последната версия на общите условия на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, модифицираме или заменяме която и да е част от тези Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на промените означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Приемайки настоящите Правила и условия, вие декларирате, че сте пълнолетни във вашата страна на пребиваване или на законната възраст във вашата страна на пребиваване и се съгласявате с използването на този сайт от всяко непълнолетно лице.
Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неоторизирани цели и не можете да използвате Услугата, за да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, без ограничение, закони за авторското право).
Предаването на червеи, вируси или деструктивен код е забранено.
Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите.

ЧАСТ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга по всяко време и по каквато и да е причина.
Вие потвърждавате, че вашето съдържание (различно от информация за кредитна карта) може да се предава без криптиране и може да включва (а) предаване през различни мрежи; и б) адаптиране и промени в съответствие с техническите изисквания на мрежата или устройствата за свързване. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на предаване по мрежата.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, разпространявате или използвате каквато и да е част от Услугата, да използвате Услугата или да осъществявате достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, който предоставя Услугата, без нашето изрично писмено съгласие.
Заглавията, използвани в това Споразумение, са само за удобство и не ограничават или засягат тези условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВОРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, налична на този уебсайт, не е точна, пълна или остаряла. Материалите на този сайт са само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като основа за каквото и да е решение без справка с първични, най-точни, пълни или актуални източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този уебсайт може да съдържа историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и е само за информационни цели. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но не сме длъжни да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате всички промени в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - УСЛУГИ И ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото да променяме или преустановяваме Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие.
Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИТЕ СА НАЛИЧНИ

GY УСЛУГИ (ако има такива)

Някои продукти или услуги са достъпни само онлайн чрез сайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и могат да бъдат върнати или заменени само в съответствие с нашата политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем цветовете и снимките на нашите продукти в магазина възможно най-точно. Не можем да гарантираме, че цветният дисплей на който и да е компютърен монитор ще бъде точен.
Запазваме си правото, но не и задължението, да ограничим продажбата на нашите продукти или услуги до когото и да било

географска област или юрисдикция. Можем да се възползваме от това право в отделни случаи. Ние си запазваме правото да ограничаваме броя на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие по наше усмотрение. Ние си запазваме правото да спрем производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта към този уебсайт за който и да е продукт или услуга е невалидна, ако е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да е продукти, услуги, информация или други материали, които купувате или получавате, ще отговарят на вашите очаквания или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И ТОЧНОСТ НА ФАКТУРВАНЕТО

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена при нас. По наша преценка можем да ограничим или анулираме количеството, закупено на човек, домакинство или поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени на същия клиентски акаунт или кредитна карта и/или поръчки, използващи същия адрес за фактуриране и/или доставка. Ако променим или анулираме вашата поръчка, може да се опитаме да ви уведомим на имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени с вашата поръчка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които смятаме, че са направени от продавачи, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупки и фактуриране за всички покупки в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес, номер на кредитна карта и дати на изтичане, така че да можем да обработим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

Можете да намерите повече информация в нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 – ИЗБИРАЕМА ДЕЙНОСТ

Можем да предоставим достъп до устройства на трети страни, които не наблюдаваме, контролираме или нямаме достъп до тях.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е налично“ без никакви гаранции, заявления или условия и без никакво одобрение. Ние не поемаме никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Използването на всякакви незадължителни инструменти, предлагани чрез уебсайта, е единствено на ваш собствен риск и усмотрение. Уверете се, че разбирате и сте съгласни с правилата и условията, при които устройствата се предоставят от съответните доставчици трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително предоставяне на нови инструменти и ресурси). Тези нови услуги и/или услуги също са предмет на тези Правила и условия.

РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКА КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, може да съдържат материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този уебсайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за преглед или оценка на неговото съдържание или точност и не гарантираме и не поемаме отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за щети или щети, свързани с вашата покупка или използване на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други сделки с уебсайтове на трети страни. Моля, прочетете и разберете внимателно политиките и практиките на трети страни, преди да влезете в каквато и да е сделка. Всички претенции, оплаквания, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9: ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ИЗПРАЩЕНИЯ

Ако изпратите определени предложения (като например предложения за конкурси) по наше искане или без наше искане, вие ни изпращате творчески идеи, предложения, предложения, дизайни или други материали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани заедно „Обратна връзка“ “), съгласен съм, че можем да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме всякаква обратна връзка, която ни предоставите, във всеки носител, по всяко време и без ограничения. Ние не сме и няма да бъдем задължени да (1) третираме Обратната връзка като поверителна; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) отговаряйте на всякакви коментари.
Можем, но не сме длъжни да наблюдаваме, редактираме или премахваме всяко съдържание, което по свое усмотрение считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава правата на която и да е страна . интелектуална собственост. за премахване на тези правила и условия.
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават правата на трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или други лични или права на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари не могат да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или неприличен материал или да съдържат каквито и да било

вируси или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за себе си или да заблуждавате нас или трета страна по отношение на произхода на обратната връзка. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които публикувате, и тяхната точност. Ние не носим отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предаването на лични данни през магазина е предмет на нашата политика за защита на данните.

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И РЕШЕНИЯ

От време на време на нашия сайт или услуга може да се появи информация, която може да съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, свързани с описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за доставка и наличността. . Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или свързан уебсайт е неточна без предупреждение (включително при подаване на поръчка).
Ние не сме задължени да актуализираме, променяме или коригираме каквато и да е информация в Услугата или който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Всяка конкретна актуализация или дата на актуализация, приложена към Услугата или свързан уебсайт, не трябва да означава, че цялата информация в Услугата или свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

Освен ако не е забранено друго в настоящите Правила и условия, не можете да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за каквато и да е незаконна цел; (б) насърчаване на други да участват или да се включват в незаконни дейности; (c) нарушава местни или международни закони, правила, устав или разпоредби; (d) нарушава или нарушава нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (e) тормози, злоупотребява, обижда, наранява, клевети, злепоставя, омаловажава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) предоставя невярна или подвеждаща информация; (ж) качване или предаване на вируси или друг вреден код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, за да повлияе на функционалността или работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) събиране или проследяване на лични данни на други лица; (i) спам, фишинг, аптека, спайдър, обхождане или изчерпване; й) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесва или да заобикаля функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби. или (к) да се намесва или да заобикаля функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби. или (к) Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или интервенции за сигурност в интернет или заобикаляне на сухожилие. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби. други уебсайтове или интервенции за сигурност в интернет или байпас на сухожилие. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби. други уебсайтове или интервенции за сигурност в интернет или байпас на сухожилие. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби. други уебсайтове или интервенции за сигурност в интернет или байпас на сухожилие. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби. други уебсайтове или интервенции за сигурност в интернет или байпас на сухожилие. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на Забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ГАРАНЦИОННА декларация; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не заявяваме и не гарантираме, че използването на нашите услуги от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, получени от използването на Услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че можем да премахваме Услугата от време на време за неопределено време или да анулираме Услугата по всяко време без предизвестие.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате Услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които ви предоставяме чрез Услугата (с изключение на изрично предоставените от нас) се предоставят „както е“ и „както е налично“ без изрично или подразбиращо се представяне, гаранция или условие. включително подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемост, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
предавани или предоставени чрез уебсайта, дори след като сте били информирани за избора си. Тъй като някои щати или юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на отговорността за последващи или случайни щети, нашата отговорност в такива щати или юрисдикции е ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите нас и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, доставчици, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, изпълнители, стажанти и служители от всякакви претенции или искания, включително съответните адвокати. такси.. , възникнали от трета страна в резултат на нарушаване на настоящите Общи условия или съдържащите се в тях документи, или в резултат на нарушение на законите или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 – ИЗБОРИ

Ако някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване се счита за незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделима от настоящите Условия за ползване. няма да повлияе на валидността и приложимостта на другите разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните преди датата на прекратяване остават в сила и след прекратяването на това Споразумение за всички цели.
Тези Правила и условия ще останат в сила, докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги или спрете да използвате нашия Сайт.
Ако по наше усмотрение не спазите или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба от настоящите Правила и условия, ние можем да прекратим това Споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми. до и включително датата на прекратяване; и/или следователно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неупражняването или неизпълнението на някое право или разпоредба от настоящите Правила и условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Правила и условия и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или във връзка с Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата от ваша страна, като заместват всички предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения .. . . . , устно или писмено. Между вас и нас (включително без ограничение всяка предишна версия на Условията).
Недоразуменията при тълкуването на тези общи условия не могат да бъдат тълкувани срещу автора.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези правила и условия и всички отделни споразумения, съгласно които ви предоставяме услуги, се управляват и тълкуват в съответствие с германското законодателство.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА

Можете да видите най-новата версия на Правилата и условията на тази страница по всяко време.
Ние си запазваме правото, по наша преценка, да актуализираме, модифицираме или заменим която и да е част от тези Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Това е ваша отговорност към системата.

Моля, проверете нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия сайт или услуга от ваша страна след публикуването на каквито и да било промени в настоящите Общи условия означава, че приемате тези промени.

РАЗДЕЛ 20: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ Въпроси относно тази политика могат да бъдат насочени към service.center.1@outlook.com

трябва да се изпрати на имейл адреса.

Клиентите се таксуват за доставка само веднъж (включително връщания); Потребителят не дължи такса за попълване на запасите за връщане на продукта.
Собственикът и операторът на този уебсайт